DANH MỤC SẢN PHẨM

Thỏa Thuận Sử Dụng

1. Mục đích

Quy định này được lập ra với mục đích nêu rõ các điều khoản, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng khi sử dụng dịch vụ liên quan đến Internet được cung cấp tại trang www.lemonshop.vn

2. Định nghĩa

 • ①  là trang bán hàng qua Internet của công ty Quả Chanh Vàng. Đây là website chuyên thực hiện việc cung cấp, giao dịch sản phẩm cho người sử dụng, đồng thời cũng được coi là nhà kinh doanh quản lý cybermail.
 • ② “Người sử dụng” là thành viên chính thức hoặc không chính thức, sử dụng dịch vụ do Lemon cung cấp và phải tuân theo các quy định của Lemon khi truy cập vào website www.lemonshop.vn
 • ③ “Thành viên” là người cung cấp thông tin cá nhân cho Lemon để đăng ký thành viên. Thành viên sẽ liên tục nhận được thông tin cũng như sử dụng dịch vụ thường xuyên do Lemon cung cấp.
 • ④ “Thành viên không chính thức” là người không gia nhập thành viên tại Lemon nhưng vẫn có thể sử dụng các dịch vụ do Lemon cung cấp.

4. Cung cấp và thay đổi dịch vụ

 • - Lemon thực hiện các nhiệm vụ sau:
  1. 1. Cung cấp thông tin về sản phẩm 
  2. 2. Giao hàng theo đơn khách đặt
  3. 3. Các nhiệm vụ khác của LemonShop
 • - Nếu có sự thay đổi về chất lượng sản phẩm hay cấu hình kỹ thuật thì Lemon phải thông báo lý do cho khách hàng.

5. Phương thức thanh toán

Sản phẩm mua tại Lemon có thể được thanh toán theo các hình thức sau:

 • 1. Gửi tiền qua tài khoản.
 • 2. Thanh toán khi nhận hàng. ( có giới hạn khu vực tỉnh thành )
 • 3. Thanh toán bằng phiếu mua hàng hoặc Coupon được Lemon xác nhận hoặc ký kết hợp đồng với Lemon
  Lưu ý: Lemon sẽ không thu thêm bất cứ khoản phí nào liên quan đến phương thức thanh toán của người sử dụng.

6. Hoàn trả lại chi phí

Trường hợp không thể cung cấp hoặc giao hàng cho khách hàng với lý do hết hàng… thì Lemon có trách nhiệm phải nhanh chóng thông báo lý do cho khách hàng. Nếu đã nhận tiền trước thì phải tiến hành hoàn tiền hoặc làm các thủ tục cần thiết để hoàn tiền cho khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận tiền.

 

 

 

Bạn cần hỏi gì?